Program CZYSTE POWIETRZE

Zyskaj dotację
w wysokości ponad:

47 tys. zł

DLA KOGO:

 • dla właścicieli budynków nowo powstałych
 • dla właścicieli budynków istniejących (rodzaje przedsięwzięć finansowanych są określane na podstawie daty wydania pozwolenia na budowę – program bierze pod uwagę te, które zostały wydane do 15.12.2002 r. i po 15.12.2002 r.)

Program „Czyste Powietrze” określa intensywność dofinansowania na podstawie kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

FORMY WSPARCIA:

 • dotacja
 • pożyczka

WNIOSKI: można składać w trybie ciągłym. Lista adresów dostępna na: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

START PROGRAMU: 19.09.2018 r.

NA CO:

Budynki istniejące:

 • WYMIANA OKIEN, DRZWI BALKONOWYCH, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, BRAM GARAŻOWYCH, OKIEN POŁACIOWYCH
 • Demontaż starego pieca i wymiana na nowe źródło ciepła
 • Docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych
 • Montaż lub modernizacja instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Budynki nowo budowane:

Zakup i montaż urządzeń oraz instalacji:

 • kotły na paliwo stałe
 • węzły cieplne
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły olejowe
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepła powietrzne
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Zakup i montaż odnawialnych źródeł ciepła:

 • kolektory słoneczne
 • instalacje fotowoltaniczne

Źródło: MuratorPlus